ESTUDI DE MESURES ANTISOROLL AL TRAM DE L’AUTOPISTA C-31 ENTRE EL RIU BESÓS I EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL ENTRE SANT ADRIÀ DE BESÓS I BADALONA

Es realitza aquest estudi per tal d’avaluar el soroll produït per la C-31 al seu pas pel municipi de Sant Adrià del Besòs, en l’àmbit de l’Avinguda de les Corts Catalanes fins al Carrer Festa Major d’Iquique. L’anàlisi acústica durant la fase d’execució d’obra s’ha realitzat amb el programa de modelització CadnaA (Software Program for Noise Prediction). El programa calcula la immissió que emeten fonts emissores del soroll (plantes industrials, carreteres i trens, aeroports, etc.) i preveu el soroll rebut per receptors situats a l’espai. Com a resultats s’obtenen mapes la distribució del soroll, així com taules de dades on s’indica el soroll rebut pels diferents receptors en l’espai. També preveu l’ús de mesures atenuadores del soroll com pantalles acústiques i determinar quines mesures són més adients.

Client 
Mancomunitat de Municipis

Data 
2010

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes