ESTUDI DE DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES DEL RIU RIPOLL, EL TORRENT DE CANYELLES I LA RESTA DE TORRENTS QUE INCIDEIXEN EN SÒL URBÀ EN EL MARC DE LA REDACCIÓ DEL POUM DE CASTELLAR DEL VALLÈS

S’ha redactat aquest estudi per tal d’avaluar el risc d’inundació, i de la compatibilitat a l’àmbit del POUM de Castellar del Vallès, que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar o considerar en la delimitació i ordenació de l’àmbit.

L’objecte de l’estudi és determinar les zones inundables per retorns de 10, 100 i 500 anys, del riu Ripoll, i dels seus afluents: torrent de Canyelles, de les Arenes, de Pinós, d’en Jeies i de Colobrers.

Client 
Ajuntament de Castellar del Vallès

Data 
2015

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes