DELIMITACIÓ ZONES INUNDABLES RIU GARONA AL SEU PAS PER NAUT ARAN

Es redacta el present document a petició de Ajuntament de Naut Aran per tal de delimitar les zones inundables de diversos trams del riu Garona i dels seus afluents principals (Unhola, Corilha, Valarties, Malo i Aiguamòg), definint els límits i l’extensió de les zones inundables, així com el risc associat a la inundabilitat en el municipi de Naut Aran.

Aquest document ha pres de base els càlculs hidrològics del riu Garona i dels seus afluents publicats en l’Estudi hidrològic i hidràulic del riu Garona al seu pas per Naut Aran al desembre del 2.002 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’objectiu del treball ha estat definir amb precisió els límits inundables d’aquests rius a partir de la transposició de la cota de la làmina d’aigua i en la definició topogràfica de les zones inundables.

Client 
Ajuntament de Naut Aran

Data 
2010

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes