ACTUACIONS DE GESTIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS EN L’ÀMBIT DEL RIU GARONA A ARTIES (NAUT ARAN)

Aquest document recull la documentació tècnica a complimentar d’acord amb el que s’especifica en la resolució MAH/1710/2007, de 29 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Hi ha diversos factors que incideixen en les necessitats de conservació de les lleres públiques del municipi de Naut Aran, que es resumeixen en:

  • Retirada d’elements (tanques, residus i deixalles)
  • Gestió forestal dels marges (estassada i aclarida de la vegetació existent)
  • Inestabilitat de marges, en certs punts del riu Garona
  • Proliferació de vegetació i caiguda d’arbres derivat de les diverses avingudes del riu Garona
  • Connectivitat de la fauna que garanteixin el pas ictícola a través dels diferents trams de riu

En alguns dels àmbits del rius no es preveu cap actuació donat que la inaccessibilitat a la llera i l’estat en què es troba la zona no fan necessària la realització de cap actuació.

Client 
Ajuntament de Naut Aran

Data 
2007

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes