ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL CAMÍ DE CONNEXIÓ DE LES CARRETERES BV-5301 AMB BV-5114 DE MONTSENY

Aquest estudi es realitza per tal d’avaluar la integració ambiental del projecte en l’entorn on s’allotja, i establir, si s’escau, les mesures ambientals necessàries.

S’ha portat a terme una descripció del projecte, de les seves alternatives, del medi potencialment afectat i dels principals efectes ambientals. Alhora s’han definit les mesures correctores per a minimitzar els efectes ambientals significatius.

Client 
Ajuntament de Montseny

Data 
2014-2015

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes