ESTUDI DEL SOROLL PRODUÏT PEL POU D’ATAC DEL TÚNEL DE LES OBRES DE PROLONGACIÓ DE FGC A TERRASSA. FASE 1

Aquest estudi tenia per objectiu fer una diagnosi de l’ambient sonor previst del pou d’atac del Dipòsit de Can Roca, tenint en compte l’augment de la part coberta del pou i de la disminució de la superfície a cel obert i comparar les dues propostes constructives del pou d’atac de Can Roca i determinar si era necessari realitzar mesures correctores.
Establir i proposar estratègies de correcció, a part de l’augment de la part coberta, per tal d’aconseguir un nivell de qualitat acústica per una zona de sensibilitat acústica tipus B, entre 65 dBA (dia) i 55 dBA (nit), tal i com indicava el Mapa de Capacitat Acústica del municipi.

Client 
Generalitat de Catalunya gestionat per GISA

Data 
2007

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes