INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PLA DE REGADIUS DE CATALUNYA 2008-2020

El Pla de Regadius de Catalunya (2008 – 2020) proposa una sèrie d’actuacions de planificació a nivell del territori de Catalunya. Aquests objectius que es plantegen fan referència a la limitació de nous regadius, en àrees que tenen un potencial agrícola important i que amb el regadiu poden consolidar-lo, modernitza els regadius tradicionals, permetent establir un sostre de reg amb una demanda inferior a l’actual, recolza les Comunitats de Regants per tal de millorar la seva capacitat de funcionament en la gestió de les funcions que les hi són pròpies, posa en valor els sòls agrícoles, i concretament els regadius, com a eina d’ordenació territorial i garantia del manteniment del valor patrimonials del sector primari pel conjunt del país.

Aquest pla doncs ha de permetre, fruit de la consolidació del potencial agrícola, recolzar l’agricultura en un context de competitivitat, liderant l’activitat en el seu conjunt, integrant tant els aspectes de producció propis com els de gestió ambiental en els àmbits de regadiu, i en conseqüència generant explotacions agrícoles millors, marc també per una agricultura de qualitat.

Client 
REGSA (Regs de Catalunya, SA)

Data 
2008

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes