IGREMAP comença l’any 1997, partint de l’equip humà d’Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom. L’objecte de l’empresa és la  redacció d’estudis i projectes en el camp de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà el planejament territorial i l’agricultura, des de l’enginyeria. L’inici de l’empresa van ser les col·laboracions, integrats en altres equips, amb els quals al llarg dels anys s’ha mantingut amb lleialtat les relacions. Malgrat això, amb l’experiència adquirida durant els primers anys, IGREMAP ja lidera des de fa anys els seus propis projectes. 

L’equip humà d’IGREMAP també ha anat creixent, amb nous professionals que comparteixen el lideratge de l’empresa, formant nous equips, fins a completar actualment un equip de més de deu persones.

Hi ha hagut diversos projectes que van ser especialment importants per a nosaltres, des del primer planejament del Torrent Gran d’Abrera de l’INCASOL, les col·laboracions amb empreses constructores, la redacció del Pla Especial de Reserva de Sòl del Sistema regable del Canal Segarra Garrigues, el projecte de restació integral de la Vall Salina a Cardona, la primera UTE en la redacció del EIA del desdoblament de l’Eix Transversal, en el tram Artés-Vic, l’EIA del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola, o l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’Aeroport de Lleida-Alguaire. 

Aquests han continuat, amb uns altres com el primer protocol de reg en zona ZEPA del Segarra Garrigues, el Pla de Regadius de Catalunya 2012-2020, nombrosos PDU de caràcter estratègic, com el de la Mineria del Bages, o altres de caràcter industrial. Hem treballat, i treballarem en la redacció de més d’una quinzena de POUM, de municipis tan diversos com Lleida, Castellar del Vallès, Valls, Naut Aran, Montseny, o ja més lluny, a Bergondo, Redondela o Aspontes, a Galicia.  Així, aquells projectes inicials, han donat peu a nous projectes, i a un àmbit territorial més ampli, treballant avui, no només a Catalunya, sinó a tota Espanya, i fins i tot amb una certa experiència professional en l’àmbit europeu. 

Seguim endavant, procurant no perdre la capacitat de servei que hem volgut donar fins ara, i mantenint també l’artesania.

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes