IGREMAP comença l’any 1997, partint de l’equip humà de Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom. L’objecte de l’empresa és la redacció d’estudis i projectes en el camp de la sostenibilitat en els desenvolupament urbà el planejament territorial i l’agricultura, des de l’engiyeria. L’inici de l’empresa van ser les col·laboracions, integrats en altres equips, amb els quals al llarg dels anys s’ha mantingut amb lleialtat les relacions. Malgrat això, amb l’experiència assolida durant els primers anys, IGREMAP ja lidera des de fa anys els seus propis projectes.

L’equip humà de IGREMAP també ha anat creixent, amb nous professionals que comparteixen el lideratge de l’empresa, formant nous equips, fins a completar actualment un equip de més de deu persones.

Hi ha hagut diversos projectes que van ser especialment importants per nosaltres, des del primer planejament del Torrent Gran d’Abrera per l’INCASOL, les col·laboracions amb empreses constructores, la redacció de Pla Especial de Reserva de Sòl del Sistema regable del Canal Segarra Garrigues, el projecte de restauració integral de la Vall Salina de Cardona, la primera UTE, en la redacció de l’EIA del desdoblament de l’Eix transversal, en el tram Artés-Vic, l’EIA del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola, o l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’Aeroport de Lleida-Alguaire. 

Aquests han continuat, amb d’altres com el primer protocol de reg en zona ZEPA en el Segarra Garrigues, el Pla de regadius de Catalunya 2012-2020, nombrosos PDU de caràcter estratègic, com el de la Mineria del Bages, o altres de caràcter industrial. Hem treballat, i treballem en la redacció de mes d’una quinzena de POUM, de municipis tant diversos com Lleida, Castellar del Vallès, Valls, Naut Aran, Montseny, o ja mes lluny, a Bergondo, Redondela, o Aspontes, a Galicia. Així, aquells projectes inicials, han donat peu a nous projectes, i a un àmbit territorial mes ampli, treballant avui, a mes de a Catalunya, arreu d’Espanya. I fins i tot amb certa experiència professional en l’àmbit europeu.

Seguim endavant, procurant no perdre la capacitat de servei que hem volgut donar fins ara, i mantenint també l’artesania.

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes