AGRICULTURA

La base de coneixement d’IGREMAP és l’agricultura, per la formació de bona part del seu equip humà i concretament l’enginyeria. Aquesta es deriva en una actitud de proposta respecte el territori, que ens dóna eines per intervenir, i enforcar la resposta als reptes de sostenibilitat, superant actituds estrictament de conservació.

AVALUACIÓ AMBIENTAL

IGREMAP ha realitzat nombrosos estudis d’impacte ambiental en l’espai agrari, des de transformacions de seca a regadiu, xarxes de camins, o d’infraestructura hidràulica.
Hem realitzat l’avaluació ambiental del Pla de Regadius de Catalunya, que és el pla sectorial amb un abast territorial més ampli portat a terme.

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

Hem portat a terme diversos treballs de planificació territorial en l’àmbit de l’agricultura, sectorials i en el marc del planejament urbanístic, i concretament del SNU. Ens els sectorials destaca el Pla de Regadius de Catalunya, i el Protocol de Reg del Canalet de Tarrega, primer àmbit en reg en un espai ZEPA en l’àmbit del Segarra Garrigues.

GESTIÓ D’ESPAIS AGRARIS

En el marc de les mesures compensatòries de la construcció de l’aeroport de Lleida-Alguaire, s’ha portat a terme la gestió d’un espai agrari de 350 ha, equivalent a la superfície del Pla Director Aeroportuari. També hem portat la gestió de més de 300 ha, en el marc de la implementació del Protocol de Reg del Canalet de Tàrrega.

PROJECTES

Hem participat en nombrosos projectes, de l’escala de obres hidràuliques com el traçat del canal Segarra Garrigues, i concretament en el Pla especial de delimitació de sòl, a xarxes de camins agraris, basses agrícoles, fins a petits horts urbans.

VALORACIONS

Portem a terme valoracions en l’espai agrari, tenint àmplia experiència com a pèrits en procediments judicials.

Canalet de Tàrrega

Agricultura

Aeroport Alguaire

Agricultura

Pla de regadius

Agricultura

Camins Montseny

Agricultura
IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes