HIDROLOGIA / ESPAIS FLUVIALS


ESTUDIS D’INUNDABILITAT

La planificació territorial, demanda necessàriament l’estudi dels riscos bàsics, com el risc d’incendi i molt especialment el risc d’inundació. En aquest marc i en compliment de les directrius de l’Agència Catalana de l’Aigua, portem a terme estudis de risc associats a la inundabilitat de rius i rieres.


RESTAURACIÓ DE RIUS I RIBERES

La intervenció en els espais fluvials, integrant els coneixements de restauració ambiental i la modelització hidràulica dels rius i rieres, ens permet també abordar els projectes de restauració dels espais fluvials en tota la seva amplitud, delimitant en primer terme el propi espai fluvial, més enllà de la seva llera, i intervenint en funció del comportament hidràulic del curs.

Inundabilitat Vielha

Hidrologia / Espais fluvials

Castellar del Vallès

Hidrologia / Espais fluvials

Riu Flamisell

Hidrologia / Espais fluvials

Torre de Claramunt

Hidrologia / Espais fluvials
IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes