PLANIFICACIÓ TERRITORIAL / URBANISME

AVALUACIÓ AMBIENTAL

En el marc de la legislació d’avaluació de plans i programes IGREMAP ha realitzat nombrosos treballs, sent una de les activitats de referència. Hem treballat en nombrosos Plans Directors Urbanístics (PDU), com el PDU del Centre Direccional de Cerdanyola, Santa Maria de Gallecs, PDU de la Mineria del Bages, etc. També participem en la redacció del planejament municipal, amb nombrosos POUM (Plans d’ordenació urbanística municipal), en els municipis de Valls, Castellar del Vallès, Lleida, Sant Andreu de la Barca, Cardona, Sant Quirze del Vallès, Montseny, Llinars del Vallès….

ORDENACIÓ I REGULACIÓ DELS ESPAIS OBERTS

En el context de la redacció de POUM, portem a terme l’ordenació i regulació dels espais oberts (SNU), havent desenvolupat noves metodologies, en coherència amb la nova Llei de Territori, prenent les unitats de paisatge com a marc de referencia, amb una proposta que reconeix el dinamisme dels espais oberts.

PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

Participem en la redacció de plans especials urbanístics, o modificacions de planejament per a donar cobertura a projectes. Així hem participat en projectes de condicionament d’estacions de muntanya, remuntadors, i altres projectes relacionats amb l’agricultura, la industria minera, o la gestió dels residus.

Centre Direccional

Planificació / Urbanisme

POUM Castellar

Planificació / Urbanisme

POUM St. Quirze

Planificació / Urbanisme

Sta. Maria de Gallecs

Planificació / Urbanisme
IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes