SEGUIMENT DE L’AVIFAUNA I DE LES MESURES DEL PROTOCOL DE MODERNITZACIÓ DE REG DEL CANALET DE TÀRREGA

El treball de camp s’ha realitzat entre maig i juliol de 2014, en el marc del període de reg dels conreus, majoritàriament cereal, en l’àmbit del Canalet de Tàrrega. Aquest és el primer any d’aplicació del Protocol realitzat posteriorment a la modernització de la infraestructura de reg d’aquesta comunitat de regants. Es va realitzar anteriorment un document de referència, l’any 2013.

En aquest seguiment s’ha realitzat la gestió d’una superfície de 350ha de finques incloses en la gestió.

Client 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Data 
2014-2016

IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes