QUALITAT AMBIENTAL

ACÚSTICA

IGREMAP, des de l’any 2000, que va adquirir el primer software, es dedica al camp de l’acústica en àmbits diferenciats com el planejament urbà, l’obra pública en el disseny de carreteres, ferrocarrils i aeroports, i l’avaluació i modelització dels nivells de soroll en les implantacions en obra. Disposem de la tecnologia necessària per portar a terme aquests tipus d’estudi (sonòmetres, software, calibradors, …) permetent la nostra certificació com a EPCA, en compliment del marc legislatiu català.
També, en el marc del seguiment ambiental d’obres, IGREMAP porta a terme el seguiment de la qualitat de l’aire, fonamentalment PM-10.

CANVI CLIMÀTIC

En relació a l’avaluació d’emissions de GEH, s’han realitzat nombrosos estudis d’emissions, i l’avaluació de grans projectes i plans estratègics del Govern Català, com el Pla de Regadius de Catalunya, avaluant les emissions i l’adaptació al canvi climàtic de la proposta. També destaca l’estudi en el camp de la logística de les emissions de GEH associat al desenvolupament logístic català, en el marc del PDU del Logis Penedès, principal implantació estratègica de Catalunya relacionada amb el Port de Barcelona i el Port de Tarragona.
Fem estudis d’avaluació de GEH en el marc de la planificació territorial i l’urbanisme.

Motocros Dosrius

Acústica / Qualitat ambiental

Mesures C-31

Acústica / Qualitat ambiental

Tercer fil ferroviari

Acústica / Qualitat ambiental

FGC Terrassa

Acústica / Qualitat ambiental
IGREMAP SLP | Carrer Bàsconia 32- 34 | 08030 Barcelona | T.933601450 | F.933462244 | web@igremap.com | Avís Legal | Política de Galetes